Duc Pham

Logo

Data Science Enthusiast

LinkedIn

GitHub

Portfolio


Ranalytics.vn

Ranalytics.vn là một nhóm những người sử dụng R, nghiện phân tích số liệu, chuyên về phân tích, trực quan hóa số liệu & xây dựng các mô hình dự báo. Chúng tôi cung cấp các khóa học về R với nhiều chủ đề khác nhau cũng như tư vấn và xử lý các vấn đề khác nhau về phân tích dữ liệu và nghiên cứu thị trường. Chúng tôi thích thảo luận và xử lý các vấn đề thực tế trong phân tích kinh doanh. Các thành viên có hơn 10 năm kinh nghiệm trong phân tích kinh doanh, khoa học số liệu, nghiên cứu thị trường và phát triển website, trong nhiều lĩnh vực khác nhau, gồm có ngân hàng, Mobile, thương mại điện tử và công nghệ thông tin. Sứ mệnh của chúng tôi là đưa sức mạnh của R, phần mềm phân tích mạnh nhất hiện nay, đến với Việt Nam


Các bài viết


Phân loại ảnh với máy học sâu

Đây là bài viết khá đơn giản về phân loại hình ảnh nhằm hỗ trợ việc thực hành khóa học Practical Deep Learning for Coders do Jeremy Howard (người đồng sáng lập ra fast.ai) và các đồng nghiệp. Với chủ đề về hình ảnh, tôi chọn chim yến (swift) và chim én (swallow) để làm chủ đề phân loại hình ảnh. Ngoài ra, trong bài viết cũng có sử dụng cả tensorflow/keras để giúp bản thân có sự so sánh về việc sử dụng fastai/pytorch với tensorflow/keras.

Chi tiết bài viết xem tại đây: swift swallow classification

Hãy ấn vào đây

Sau đó vào nbs/fastai_inference.ipynb và thử nghiệm với 2 link sau: https://en.wikipedia.org/wiki/Swift_(bird)#/media/File:Apus_apus_01.jpg https://en.wikipedia.org/wiki/Swallow#/media/File:Wire_tailed_swallow2_@kannur.jpg


Frequent pattern mining

Frequent Pattern Mining là khái niệm được dùng trong việc phân tích các hành vi lặp đi lặp lại giữa các yêu tố có liên hệ với nhau. FPM được sử dụng đặc biệt rộng rãi trong các ngành như ecommerce, banking, retail… giúp người bán có thể phân tích hành vi mua sắm của khách hàng.

Chi tiết bài viết xem tại đây: Frequent pattern mining


Data wrangling with tidyverse

tidyverse là tổ hợp các thư viện (package/library) được sử dụng trên R với những tính năng chuyên cho việc xử lý, tổng hợp dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu (visualization).

Chi tiết bài viết xem tại đây: Data wrangling with tidyverse